Egenkontroller

posted in: News | 0

Våra hantverkare är handplockade och är alla experter på sitt område. En välfungerande kedja med underentreprenörer inom EL, VVS, VENT., KONSTRUKTION o BESIKTNING.

Ett annat delmoment som vi arbetar dagligen med är egenkontroller, dvs. allt antecknas och skrivs under utav den personen som utfört delmomentet. Detta gör att vi kan gå bak i tiden och se vem som har gjort vad, när och hur. Tryggt och säkert för oss som entreprenör och självklart för er som kund.